Hạt hướng dương rang - Roasted Sunflower seed
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND
Roasted Pumpkin - Hạt bí rang
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND
Trà Atiso Đỏ - Hibiscus Tea
1,500,000 ₫ 1,500,000 ₫ 1500000.0 VND
Quế thanh Cinnamon Stick
500,000 ₫ 500,000 ₫ 500000.0 VND
Breast milk Soap - Xà bông sữa mẹ
1,300,000 ₫ 1,300,000 ₫ 1300000.0 VND
Trà bạc hà Mint tea
2,400,000 ₫ 2,400,000 ₫ 2400000.0 VND
Lotus Bloom Tea - Trà Hoa Sen
20,000 ₫ 20,000 ₫ 20000.0 VND
Choco oats - Yến mạch choco
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND
Baked oats - Yến mạch nướng
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND
Hạt điều rang tỏi ớt - Chili garlic Cashews
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND
Coconut Cashew - Hạt điều rang dừa
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND
Wasabi Cashew - Hạt điều rang wasabi
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND
Roasted Cashew - Hạt Điều rang
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND
Organic Cacao Powder - Bột Cacao hữu cơ
650,000 ₫ 650,000 ₫ 650000.0 VND
chà là Iran - Iran dates
140,000 ₫ 140,000 ₫ 140000.0 VND
Happy Mixed nuts
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND
tiêu đen black pepper
500,000 ₫ 500,000 ₫ 500000.0 VND
Tiểu Hồi Fennel
400,000 ₫ 400,000 ₫ 400000.0 VND
Nụ Đinh Hương Cloves
800,000 ₫ 800,000 ₫ 800000.0 VND
Hoa Hồi Star Anise
800,000 ₫ 800,000 ₫ 800000.0 VND