D&A Phiên bản hệ thống 14.0

Thông tin về D&A instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý Bán
Báo giá, Đơn bán hàng, Hóa đơn
Hoá đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Quản lý Kho
Kiểm kho, Logistics, Quản lý kho
Quản lý Mua
Đơn bán hàng, Nhận hàng, Hóa đơn NCC
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Sản xuất
Lệnh sản xuất, Định mức nguyên liệu, Định tuyến
Danh bạ nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Account Financial Reports
OCA Financial Reports
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Danh bạ các Liên hệ
Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác,...
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Đa ngôn ngữ cho Tài khoản kế toán
Việt Nam - Kế Toán